Reklama
 
Blog | Julinka Fatum Lerari

Ženy v islámu jsou podřadné, nepřijímá se ani jejich svědectví?

Svědectví je velmi známé téma, které neustále omílají a používají jako argument islamofobové, aby dokázali, že ženy v islámu jsou nuly. A jak je to ve skutečnosti? 

„A žádejte svědectví dvou svědků z mužů vašich, a nemáte-li dva muže, pak vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, které uznáte za vhodné svědkyně; aby, kdyby jedna z nich se zmýlila, druhá ji mohla připomenout.” Korán 2:282

Reklama

Svědectví dvou žen není podmínkou

Týká se to jen určitých oborů a některých případů, například bankovnictví – finance, obchodování, dědictví apod., ve kterých se spíše specializovali a specializují muži. Žena si tím pádem v těchto případech není jistá, nemá s tím zkušenosti, protože se tím běžně nezabývá. Také v případech, kde může hrát roli zaujatost, což má samozřejmě vliv i na svědectví, a tak jsou přizvané dvě ženy jako svědkyně, kdy jedna doplní druhou. To ale nemá nic společného s tím, že by ženy byly v islámu považované za méněcenné či dokonce byly podle islámu méně inteligentní. Kdyby tomu tak bylo, potom by svědectví jediné ženy nebylo přijímáno ani v ženských záležitostech, jako je panenství, kojení (rozhodnutí, kdo s kým může legálně uzavřít manželství), porod (rodinné vazby), genitální vady a v dalších osobních případech, kdy k rozsouzení sporu je nezbytné nezávislé posouzení.

Musíme si uvědomit – v islámu se nepřijímá svědectví žádného muže ve všech ženských záležitostech, jsou tedy muži dle náboženství nuly? Samozřejmě ne! Dále se musíme zamyslet nad dalším faktem – islámské právo nepřijímá svědectví jediného muže ani v těch nejjednodušších finančních záležitostech a vždy vyžaduje svědky dva. Všimli jste si? Islám v ženských záležitostech přijímá svědectví jediné ženy, ale v případě mužů v žádném případě ne, musí být vždy dva! A nikdy nikdo netvrdil, že by to byla urážka pro muže, inferiorita či porušení jeho práv.

Tyto požadavky v islámském právním systému jsou kvůli tomu, aby nedocházelo ke křivému svědectví, omylům, křivdě a zkráceně tedy k falešnému obvinění. 

Malé upozornění na závěr – pokud se žena specializuje v oborech jako bankovnictví – finance, dědictví, obchodování apod., v takovém případě svědectví jediné ženy může být přijato, pokud tak rozhodne soudce. A pokud se muž specializuje v ženských záležitostech, což znamená, je to gynekolog/porodník, jeho svědectví může být též přijato, pokud tak rozhodne soudce. Vždy záleží na konkrétním případu! 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama