Reklama
 
Blog | Julinka Fatum Lerari

Polygamie v islámu

Polygamie existovala už dávno před islámem. Islám tomu dal jen jasná a přísná pravidla tak, aby ženy nebyly zneužívány a každá měla svá práva. Jsou povolené maximálně čtyři manželky, před islámem v této věci neplatila žádná omezení. Druhá, třetí a čtvrtá manželka má tatáž práva a výsady jako první žena. Rovnost žen v zacházení, zabezpečení a laskavosti, je prvořadým požadavkem polygamie v islámu a podmínkou, kterou musí splnit každý, kdo má více než jednu ženu. Pokud si muž myslí, že to nedokáže, ať má jen jednu manželku, to je pro něj lepší.  

Důvody mnohoženství jsou různé, praktikovalo se především v raném středověku, kdy situace ve společnosti byla nejistá z důvodu válek a bojů o moc mezi jednotlivými kmeny. V takovém případě mnohoženství bylo vnímáno jako jedna z možností, která umožnila stabilní fungování, protože vdovy s několika dětmi by samy nebyly schopné v té době vůbec přežít. Dalším důvodem může být neplodnost, sexuální nespokojenost, rodinná tragédie, vážná nemoc, celková nespokojenost v manželství (žena v podobných případech žádá o rozvod) atd. Ženy nejsou hračky, pokud se někomu žena líbí a chce ji, musí si ji vzít za manželku a plnit veškeré povinnosti! Islám tím chrání všechny ženy a dává všem stejná práva, ať už jde o pannu, vdovu či rozvedenou ženu.

Pokud žena neunese manželovo další manželský vztah, má plné právo se rozvést, protože k němu cítí už jen nenávist a nemůže s ním nadále žít.
V islámu jsou běžné i předmanželské smlouvy, kde žena může uvést, že v případě další manželky se ona rozvádí.
Máme tu také nějaké morální hodnoty a vzájemnou povinnost chovat se jeden k druhému s úctou a respektem. Takže chování typu: „Já to mám povolené a ty zavři hubu,” je rozhodně špatné a do islámu nepatří.

V dnešní době u nemuslimů polygamie také existuje, nebudeme předstírat opak! Akorát není legalizována a většinou se o tom nemluví, protože to všichni zatajují. Říká se tomu milenka, ne manželka. Muž ale nemá vůči milence žádnou povinnost, bere to spíše jako zpestření do života a pokud ho přestane bavit, jednoduše to ukončí a nemá žádné závazky. Milenka nemá žádná práva se čehokoli dožadovat a ve společnosti je většinou vnímána velice negativně.

Žena nemůže mít více než jednoho manžela, proč? Ano, v islámu polyandrie neexistuje. Za prvé jde o určení otcovství a za druhé si myslím, že žena na to zkrátka není. Žena je křehké a citlivé stvoření, každá dříve či později touží po jednom vysněném „princi“, dětech a domovu plný lásky. Ženy většinou netouží po tom mít více mužů, touží najít jen toho správného. Mnohomužství na světě existuje, ale důvody jsou ekonomické (například Tibet). A protože sám Bůh ví nejlépe jaké ženy jsou, povolil něco takového jen mužům.

Upozorňuji, píšu zde vše pouze z náboženského hlediska, protože islámská polygamie se propaguje ve světle utlačovaných žen. Není to něco, co bych chtěla legalizovat v Evropě. Je to pouze vysvětlení, proč polygamie v islámu existuje.
Také je potřeba zmínit, co se týče mnohoženství, hodně záleží na společnosti. Například muslimka, která v takové rodině či společnosti vyrostla, bude považovat mnohoženství za něco normálního. Kdežto muslimka nebo nemuslimka, která v tom nevyrostla, té to bude připadat vždy odporné.
Kritika se nemusí ale týkat jen nemuslimských států, dnes se polygamie kritizuje i v muslimských zemích a někde je dokonce oficiálně zakázána. Důvody jsou podle mého takové, pokud ti muži nedodržují podmínky mnohoženství, jsou z toho jen problémy a starosti pro obě rodiny, proto i samotní muslimové takové manželství nedoporučují v případech, kdy si žena či rodina nejsou zcela jisty, že jde opravdu o slušného a praktikujícího muslima, který bude dodržovat všechny podmínky takového manželského svazku.
A vynecháme-li všechno ostatní, záleží na každé ženě, osobně jsem se setkala s ženami, které mají takové manželství, dokonce v tom vidí pozitivum a člověk by jejich manželství měl respektovat, když jsou šťastné a spokojené.

Dále si samozřejmě nebudeme hrát na svatost a tvrdit, že u muslimů neexistuje nemanželský sex. 
Zkráceně – úplně vše, co existuje u nemuslimů, existuje i u muslimů.
Proto je nutné rozdělovat náboženství a lidi, ne každý dodržuje a praktikuje své náboženství, i muslimové jsou jen lidé, kteří hřeší a nejsou neomylní.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama