Reklama
 
Blog | Julinka Fatum Lerari

Pedofilie v islámu?

Muslimové jsou pedofilové, protože mají dle svého náboženství povolené dětské svatby a prorok Muhammed byl sám pedofil a úchyl, vzal si totiž šestiletou holčičku? Téma, které si nenechá ujít žádný odpůrce islámu a velmi rádi kvůli tomu každého muslima uráží a ponižují, jak je to ale ve skutečnosti? 

V případě dětských nevěst je potřeba vysvětlit jednu důležitou věc – předmanželská smlouva a naplnění sňatku (pohlavní styk) – jsou v islámu dvě rozdílné záležitosti. Islám nemá věkové omezení pro uzavření sňatku, nýbrž má přísné omezení pro jeho naplnění (pohlavní styk), což je dospělost. Dříve bylo zvykem podobné sňatky uzavírat kvůli majetku, společenskému postavení, dobrým vztahům apod. (existovalo i u nemuslimů), což tedy znamenalo, že rodiče domluvili sňatek svým dětem a podepsali předmanželskou smlouvu. Pokud dítě v dospělosti se sňatkem nesouhlasilo, mělo plné právo tento sňatek anulovat, pro naplnění manželského svazku musí být souhlas na obou stranách, to je podmínka v islámu. Jakékoli donucování je hřích!

Já bych tento zvyk zařadila do historie, ale najdou se místa, kde podobné smlouvy ještě dnes uzavírají a bohužel nedodržují nic. Což v realitě znamená – otec prodá/provdá svou malou dceru (dítě) nějakému pedofilnímu starci a dochází tak většinou ke všemu – co není v islámu povoleno. Z něčeho takového se každému normálnímu člověku (bez ohledu na původ i vyznání) zvedne žaludek a není potřeba se k tomu víc vyjadřovat. 

Pedofilie

Pedofilie jako taková, napíšeme si něco málo o tom, co to vlastně znamená. Z odborných článků se můžeme dočíst – jde o trvalou náklonnost s erotickým rozměrem převážně nebo výlučně vůči nedospělým osobám – pedofil je tedy člověk, kterého sexuálně přitahují děti. Podíváme-li se na podmínky pro naplnění manželství (pohlavní styk), je to jasné, pohlavní styk s dítětem dle islámu povolen není a dle většinových názorů islámských vědců a učenců, je pedofilie porucha, která je zakázána. Každý takový člověk by měl v sobě tyto pocity potlačit a popřípadě vyhledat odbornou pomoc.

Byl prorok Muhammed pedofil?

Věk Ájši, nejmladší manželky proroka Muhammeda, v době uzavření manželství, je dle některých názorů nepřesný a nejsou dostatečné důkazy. Já ale budu psát o názorech, kdy jí tedy mělo být v době uzavření smlouvy nějakých šest let a v době naplnění manželství devět let. Všichni si musíme uvědomit, je to už více jak 1400 let, zopakuji 1400 let, ne 100 let, 150 let, ale 1400 let. Co tím chci říct? Podle mě je naprosto možné, že dívky byly fyzicky mnohem dříve vyspělé a psychicky připravené na každodenní starosti i radosti, které nám všem život přináší.

Muhammed před tím, než se stal Prorokem, byl považován za slušného, hodného, pravdomluvného a důvěryhodného člověka. Po zjevení bylo pro společnost těžké Muhammeda zkritizovat a prohlásit ho za lháře, jeho pověst byla dlouhá léta neposkvrněná, pak byl samozřejmě kritizován – jako každý prorok a posel – avšak nikdy nikdo neřešil sňatek s mladičkou Ájšou, proč? V té době to totiž byla běžná záležitost a nikomu to divné nepřipadalo, Ájša měla dokonce i jiné nápadníky, kteří o ni měli zájem. Podobná manželství byla normální i u nemuslimů. Prorokova další žena, Safia (židovka), měla před ním již dvě manželství, v době, kdy si ji vzal Prorok, byla též velmi mladá (14 – 17 let). V kolika letech tedy měla asi prvního manžela?

Nemůžeme srovnávat dobu před 1400 lety s tou dnešní, každopádně můžeme říct, pohlavní styk s dítětem nebyl nikdy považován za něco normálního. Kdyby ano, proč by Prorok čekal pár let? Proč by čekal na to, až Ájša bude dostatečně zralá a vyspělá? Proč byla nejdříve sepsána předmanželská smlouva a až za pár let se Ájša přesunula do domu Proroka, proč k němu nešla hned? Odpověď je jasná, v době sepsání smlouvy byla ještě dítě, v době, kdy odešla do domu Proroka, byla již ženou.

Prorok Muhammed nebyl pedofil, nebyl to muž, který by byl znám střídáním sexuálních partnerek, neměl žádný mimomanželský vztah a neexistuje žádný záznam o tom, že by někdy jakémukoliv dítěti jakýmkoliv způsobem ublížil. Jeho první a dlouholetá manželka byla Chadídža, první žena, která přijala islám za své náboženství. Měli krásný vztah a Prorok ji velmi miloval, byla starší než on sám a v té době byla jeho jedinou manželkou. Znovu napíšu, byla starší, ano, asi o 15 let, kdyby byl Prorok pedofil, uzavřel by manželský svazek se starší ženou? Po její smrti byl Prorok nějaký čas sám a všechny jeho další manželky, se kterými později uzavřel sňatek, byly tzv. z rozumu, vždy byl důvod k tomu, aby se oženil a byl tak příkladem pro nás ostatní. V případě Ájši to bylo jiné, Prorok měl sen, ve kterém viděl Ájšu, nebyl to tedy jeho nápad vzít si ji, byla to vůle Alláhova. Ájša se považovala za výjimečnou, byla jako jediná panna a byla velmi žárlivá, dokonce žárlila i na již mrtvou Chadídžu, protože Prorok posílal dary jejím blízkým přátelům. Ájša vyprávěla spoustu příběhů, nikde není zaznamenána stížnost a ani sebemenší náznak toho, že by byla sexuálně zneužívána a nebo by bylo ve vztahu něco neobvyklého. Naopak, dle všech zaznamenaných příběhů každý dospěje k závěru, že to byl velmi hezký a láskyplný vztah založen na důvěře, respektu, úcty i soucitu. Kdyby byla sexuálně zneužívána, určitě by si z toho nesla následky celý život a jistě by se našel někdo, kdo by něco takového dříve či později zpozoroval. Uvědomme si, Ájša byla ta, za kterou chodilo nejvíc lidí po dlouhá léta, vyptávali se a věděli o ní téměř vše, je nemožné, aby si nikdo nevšiml něčeho tak závažného.

Nemuslimové?

Když se dnes řekne svatba, každý si pod tím představí manželství dvou dospělých lidí, kteří se znají delší dobu, milují se a chtějí svou lásku potvrdit papírem, není tomu ale tak dávno, kdy bylo vše jinak. Karel IV. se oženil již v sedmi letech, jeho manželka byla stejně stará, byly to prostě ještě děti, které uzavřely sňatek a k naplnění manželství došlo až později. Karel IV. měl dohromady čtyři právoplatné manželky, jeho třetí manželka měla být manželkou jeho syna, kterého měl se svou druhou ženou, a který zemřel ve dvou letech, a tak si ji vzal sám Karel IV. V té době jí bylo asi čtrnáct let, jemu třicet sedm let. Jeho čtvrté manželce bylo nějakých sedmnáct let a jemu bylo skoro padesát let. To nebylo ale nic neobvyklého, dříve sňatek s mladičkou dívkou byl považován za naprosto normální a nikdo se nad tím nepozastavoval. I když nám ten věkový rozdíl připadá extrémní, pro ně to byla běžná záležitost a jednalo se o sňatkovou politiku, která byla zakořeněná v hluboké historii jejich předchůdců.

Tři důležité body k zamyšlení:

  1. Dětské svatby existovaly i u nemuslimů.
  2. Svatby byly již předem domluvené.
  3. Uzavírání sňatků z politických důvodů a pro udržení dobrých vztahů existovalo i u nemuslimů a věkový rozdíl nikdo neřešil.

Za zmínku také stojí Anežka Francouzská, která se ve svých devíti letech provdala za mladičkého Alexia Komnéna, jediného syna byzantského císaře, který pak zemřel a ona si ve dvanácti letech vzala Alexiova strýce, který byl o mnohem starší než ona (bylo mu asi 65 let) a po jeho smrti se provdala za vojenského vůdce. Dále ještě Markéta Uherská (byzantská císařovna, soluňská královna a sestra české královny Konstancie), která se v nějakých deseti letech stala druhou manželkou byzantského císaře Izáka Angela. Pro nás něco nepředstavitelného, takhle malá holka přeci nemůže být císařovnou, královnou a už vůbec ne manželkou, ale ano, zkrátka mohla. Stejně tak se mladičká Ájša, ať už jí bylo devět, deset, jedenáct nebo dvanáct, stala manželkou proroka Muhammeda, posledního proroka a pečetí všech proroků, nejčestnějšího člověka v celé historii lidstva a byla po jeho boku devět let. Po něm už se nikdy nevdala, neboť byla ženou Proroka a „matkou“ věřících, přibližně 46 let vyprávěla příběhy, vyučovala islám a předala nám všem detaily z jejich společného života.

Co řekli o Muhammedovi?

„Pro toho, kdo studuje život a charakter tohoto velkého arabského Proroka, kdo zná jeho učení i to, jak žil, je nemožné pocítit vůči tomuto úžasnému Prorokovi, jednomu ze vznešených Božích poslů, něco jiného než úctu a respekt. A ačkoli mnoho věcí, které zde říkám, už řada lidí zná, já sama, kdykoliv je znovu přečtu, cítím k tomuto mocnému arabskému učiteli novou vlnu obdivu a novou úctu.“

Annie Besantová, britská teosofka, feministka, žurnalistka, spisovatelka a politička

Reklama

„Žádný náboženský vůdce nikdy nebyl tak pomlouván jako prorok Muhammed. V minulosti byl napadán jako kacíř, podvodník nebo smyslník a stále je možné zaslechnout, jak ho někdo nazývá falešným prorokem. Tento muž však nebyl ženat až do svých pětadvaceti let a poté se svou ženou šťastně a věrně žil po dobu dvacet čtyři let až do její smrti, kdy mu bylo devětačtyřicet. Teprve v době mezi jeho padesátým a šedesátým druhým rokem, kdy zemřel, si Muhammed vzal další ženy a většinu z nich si vzal z politických a dynastických důvodů.“ 

Geoffrey Parrinder, profesor srovnávacích studií náboženství Královské koleje v Londýně

„Lži, které se dobře míněnou horlivostí kupily kolem tohoto muže (Muhammeda), jsou hanbou jen pro nás samotné. Mám rád Muhammeda pro jeho naprosto nepokryteckou povahu. Je ryzím, neuhlazeným synem divočiny; nepředstírá, že je to, co není. Nemá v sobě žádnou okázalou pýchu, ale je nekonečně pokorný.“

Thomas Carlyle, skotský esejista a historik

Naše babičky a prababičky? 

Bylo normální, aby dívka měla už v patnácti letech dítě, kdy měla tedy první pohlavní styk (ne každá otěhotněla hned po prvním pohlavním styku)? A ano, dívka byla vyspělá – jak fyzicky tak psychicky – a byla schopna se o dítě postarat. Nezapomínejme, dříve nebylo všeobecně pro ženy vzdělání extra důležité a neměly na co čekat, vdávaly se brzo. Teď je jiná doba a ženy dávají přednost vzdělání, kariéře a až pak myslí na svatbu a chtějí zakládat rodinu.

Jak je tomu dnes?

V kolika letech se začíná s pohlavním stykem? Ano, je to u každého jiné, záleží na vyspělosti atd., ale kolik je v dnešní době zaznamenaných případů, kdy starší muž měl pohlavní styk s třináctiletou nebo dvanáctiletou dívkou a nevěděl to, protože vypadala minimálně na patnáct? Ona totiž byla naprosto vyspělá, byla to žena a on pochopitelně nebyl žádný pedofil. Proč nás tedy překvapuje něco, co bylo před 1400 lety? Jistě, dívka v devíti letech byla tenkrát zkrátka vyspělou ženou a dnes se nám to jen o pár let posunulo, není se čemu divit, je tomu už 1400 let.

Na závěr pro jistotu napíšu, některé střípky historie zmíněné v článku jsou dávno po Prorokově smrti. Z mého pohledu je naprosto nelogické a směšné poukazovat na záležitost starou více jak 1400 let a kritizovat kvůli tomu dnes miliardu a půl muslimů a Proroka samotného, když o pár set let později ještě stále podobné praktiky existovaly i u nemuslimů. A považuje je snad někdo za pedofily a úchyláky? Ne, protože je každému jasné, dříve to bylo normální. Proč to ale není jasné i v případě proroka Muhammeda? Na to mám jednoduchou odpověď, přesně tohle téma se hodí každému, kdo chce ovlivňovat lidi a zasévat nenávist vůči islámu i muslimům. Lidé, kteří šíří podobné nesmysly, by se měli zamyslet nad vlastní historií a také by bylo velmi dobré, aby si prostudovali statistiky sexuálního zneužívání dětí v ČR. Kolik je tady v dnešní době ročně sexuálně zneužito dětí svým vlastním otcem, dědečkem nebo strýcem? Kolik takových případů se ani nenahlásí a v případě vyšetřování je to složité, protože jde o rodinné příslušníky? A kolik těch případů sexuálního zneužívání je všeobecně? A kolik dětí si odnáší celoživotní následky z podobných hrůz? A co vlastně tito „bojovníci“ proti islámu říkají na zneužívání dětí, které spáchali katoličtí kněží, jeptišky a členové římskokatolických řádů? To je v pořádku? Proč někdo neustále poukazuje na islám, když o tom neví absolutně vůbec nic a kolem sebe má několik jasných případů, kdy byly děti skutečně sexuálně zneužity? Nepochopím.

A Bůh ví nejlépe.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama